...

Dat berekent Sciensano in een rapport over doorbraakinfecties. Het oogmerk van het rapport is, om samen met het KCE, vast te stellen welke groepen een booster - een derde dosis - moeten krijgen.Op 8 augustus waren 6.232.320 inwoners van ons land volledig gevaccineerd - dat wil zeggen dat ze de laatste dosis van het vaccin al minstens twee weken tevoren hadden gekregen.Het aantal doorbraakinfecties - vastgesteld met een PCR-test of een snelle antigeentest - bedroeg op dat moment 12.332 gevallen. Dat is 0,20%.Deze cijfers verkrijgt Sciensano door de gegevens van Vaccinnet, de databank met de resultaten van tests en de gegevens van de surveillance in de ziekenhuizen (LimeSurvey) met elkaar te koppelen (project LINK-VACC).Van de ruim 12.000 doorbraakinfecties is in 82,6% geregistreerd van welke symptomen er sprake is. Maar in goed de helft van de infecties (52,4%) vertoonde de geteste persoon symptomen.Sinds begin dit jaar tot en met 8 augustus was maar 2% van de ziekenhuispatiënten met covid volledig gevaccineerd. Maar dit aandeel groeit wel aan in de loop van de tijd. Van de 103 patiënten die van 2 tot 8 augustus met covid in het ziekenhuis lagen, waren er 31 volledig gevaccineerd. Bijna een derde dus.Daarbij moet men rekening houden dat dit aantal ziekenhuispatiënten de voorbije weken veel lager liggen dan pakweg in april (1.000 tot 1.500 opnamen per week). En er is een simpele mathematische verklaring voor dit toenemend aandeel - in de week van 2 tot 8 augustus was al 63,7% van de bevolking volledig gevaccineerd.Als iedereen gevaccineerd zou zijn, zou het percentage ziekenhuispatiënten dat volledig gevaccineerd is ook 100% bedragen.Sciensano constateert ook dat de populatie die na volledige vaccinatie in het ziekenhuis belandt en toch nog covid vertoont ook verschilt van de niet-gevaccineerde populatie met covid.De helft van die gevaccineerde personen is ouder dan 82 jaar (tegenover 64 jaar in de niet-gevaccineerd populatie). 49% komt uit een woonzorgcentrum (in de niet-gevaccineerde populatie is dat nog 3,8%). De helft (50,2%) krijgt een diagnose na een routinematige screening (bij de andere groep is dat 21,2%).Sciensano projecteert de gevonden cijfers op een globale epidemiologische context. Het stelt dan vast dat de incidentie van covid veel lager ligt bij gevaccineerde personen dan bij niet-gevaccineerde personen - zie de cijfers hierboven voor de week van 2 tot 8 augustus. Zie ook de grafiek hieronder.Maar sinds begin dit jaar daalde ook de kans dat men met een covidinfectie in het ziekenhuis belandt van 7% naar 2,5%. En de kans op overlijden daalt van 3% naar 0,2%.Het rapport van Sciensano vindt u hier .