...

Het vraagt wel enige nuance. Vandaag kregen al 1,23 miljoen volwassen inwoners van ons land een eerste vaccin en iets meer dan 505.000 een volledige vaccinatie. De eerste vier groepen (bewoners en personeel van woonzorgcentra, zorgverleners in de ziekenhuizen, zorgverleners in de frontlinie van de eerste lijn, personeel van andere zorginstellingen en het ziekenhuispersoneel algemeen) tellen samen ongeveer 880.000 mensen. Enkele honderdduizenden van deze groep moeten dus nog een volledige vaccinatie krijgen. Dat heeft ongetwijfeld vooral te maken met AstraZenecavaccin, waar de tussentijd tussen twee vaccins 12 weken bedraagt.De groep van (thuiswonende) 65-plussers telt ongeveer twee miljoen individuen. Hier valt duidelijk nog een hele weg te gaan. LeveringenHet tempo van de vaccinatie hangt vooral af van het tempo van de leveringen. Tot eind april zouden er 2,14 miljoen vaccins geleverd worden. Daarvan komen er 1,25 miljoen van Pfizer, dat zich de laatste tijd tot een betrouwbare leverancier heeft ontpopt.In de loop van de maand april zal Pfizer wekelijks dicht bij de 270.000 vaccins leveren. Door de klokvastheid van de leveringen kan de doorlooptijd van deze vaccins vaak tot een kleine week worden herleid, zegt Ramaekers. Veel hangt ook af van de snelheid waarmee mensen op hun uitnodiging reageren.Deze week zal AstraZeneca 259.200 vaccins leveren. Ook in april zijn er wekelijks leveringen gepland, De eerste twee weken zijn dat er telkens wat meer dan 60.000 - naar het eind van de maand toe lopen de getallen weer iets op. In totaal zou men tot eind april 784.300 AstraZeneca-vaccins mogen verwachten. Door de onzekerheid over deze leveringen tot nu toe wacht men liever af tot de vaccins er zijn voordat men ze gaat inplannen. Dat zorgt voor een doorlooptijd die tot een dikke twee weken kan oplopen.Johnson & Johnson levert de tweede week van april 36.000 vaccins en eind april nog 98.400. In de loop van het tweede kwartaal rekent de Taskforce op 1,4 miljoen doses van het Janssens-vaccin - goed voor evenveel volledige vaccinaties.Moderna heeft voor april nog geen aantallen meegedeeld - wat het levert komt bovenop de gemelde aantallen. De firma heeft tot nu toe al 254.000 vaccins aan ons land geleverd. De voorbije twee weken zijn telkens tussen de 200.000 en de 300.000 mensen gevaccineerd - voor verleden week loopt het aantal misschien nog op tot boven de 300.000. Dit tempo kan men de volgende maand zeker nog wat opdrijven.Maar om de volwassen bevolking tegen deze zomer minstens één dosis te kunnen geven, zou men nu al wekelijks tussen de 600.000 en de 700.000 mensen een eerste prik moeten geven. Dat tempo kunnen we voorlopig niet halen. Gehoopt wordt dat de leveringen vanaf mei een inhaaloperatie mogelijk zullen maken.RegistratieDe voorbije week werd erop gewezen dat er achterstand zit op de registratie van de vaccins. De vaccins worden immers niet rechtstreeks in Vaccinnet geregistreerd. Ze worden eerst lokaal opgeslagen en later per 'batch' opgeladen.Dat gebeurt meestal daags nadien, maar dat loops soms enkele dagen en af en toe enkele weken vertraging op.In het dashboard van Sciensano kunt u die laattijdige registratie ook opmerken door de balkjes van het aantal vaccins per week in de gaten te houden. Voor vorige week, dat was week 12, zijn er vandaag maandag al 211.247 eerste en 51.767 tweede doses geregistreerd. Maar dit aantal zal in de loop van deze week misschien nog, tezamen, tot boven de 300.000 stijgen.Om een indruk te geven van de vertraging op de registratie brachten we de voorbije week (week 12) van dag tot dag de registratie van de week daarvoor in kaart (week 11). Met andere woorden de registratie van zaterdag 20 maart tot zaterdag 27 maart voor de vaccinaties van 15 tot 19 maart. Het resultaat ziet u in onderstaande tabel.In vergelijking met vorige week maandag zijn er vandaag 54.452 meer vaccinaties geregistreerd voor week 11.Ook voor week 10 en de weken daarvoor komen er dagelijks nog enkele honderden registraties binnen.