...

Het agentschap vraagt om niet-gevaccineerde personen extra te motiveren. De arts kan zelf een afspraak vastleggen voor personen die niet zo handig zijn met digitale toepassingen. Als je de vaccinatiecode van de patiënt niet kent, verschilt de procedure per vaccinatiecentrum. Vraagt, als u daar nog niet over beschikt, informatie aan het centrum.Kwetsbare groepen ondervinden misschien extra obstakels om aan het vaccin te raken. Overleg met de populatiemanager van de ELZ kan hier aangewezen zijn.Worstelen personen vooral met correcte informatie rond het vaccin, dan kan de arts een 'motiverend gesprek' aangaan. Vivel verwijst hier naar een online cursus. Minimumdrempel 70%?Omdat het oogmerk om 70% van de volwassen bevolking te vaccineren bereikt is, worden vanaf 1 september covidmaatregelen sterk versoepeld.Uitzondering is Brussel, waar de bereikte vaccinatiegraad een stuk lager ligt dan in de ander regio's. Daar worden de beschermingsmaatregelen gehandhaafd.Het Overlegcomité stelt dat het intermediaire doel is om - in elke gemeente - een vaccinatiegraad van 70% van de gehele bevolking te bereiken. Het ziet dat als een tussenstap naar de vaccinatie van de hele bevolking.Aanvankelijk werd - vrij arbitrair - een percentage van 70% van de bevolking dat immuun was tegen covid, vooropgesteld als de drempel die nodig was om groepsimmuniteit te verkrijgen. Maar dat idee nu wel verlaten. Doel is dus om een zo groot mogelijk deel van de bevolking te vaccineren. Vooral met de besmettelijkere varianten van het virus is duidelijk dat een 'immuniteitsgraad' van 70% niet zal volstaan. Hoe hoog het percentage wel moet zijn, daar durft zich niemand goed over uitlaten.PrognoseGebaseerd op de planning van de verschillende Gemeenschappen, tekende de Taskforce Vaccinatie volgende prognose uit voor de evolutie van de vaccinatiegraad in de komende weken.Wat thans de snelheid van de vaccinatie bepaalt, is niet meer de beschikbaarheid van het vaccin maar de bereidheid van de bevolking. Professor Dirk Ramaekers van de Taskforce stelt dan ook dat je de prognose met het nodige voorbehoud moet bekijken.Het tamelijk grote verschil in de evolutie van de eerste dosis en volledige vaccinatie heeft te maken met mensen die een tweede dosis overslaan, maar ook met de vertraging in de registratie. De vakantie resulteert ook in een aantal no-shows - die afspraken zullen worden geherprogrammeerd. De stippellijn houdt een correctie in voor dit aantal.Onverwacht snel Al 57,5% van de jongeren tussen 12 en 15 jaar en 70,39% van de 16- en 17-jarigen kreeg minstens een dosis van een covidvaccin. Vooral in Vlaanderen ging de evolutie onverhoopt snel: 71,26% van de jongeren tussen 12 en 15 jaar, en 80,36% van de 16- en 17-jarigen haalden vóór 20 augustus al een eerste prik.Wallonië hinkt wat achter op het Belgische gemiddelde, maar vooral in Brussel zie je een groot contrast met Vlaanderen. Hier is nog maar 16,84% van de 12- tot 15-jarigen en 29,70% van de 17- en 18 jarigen om een eerste prik gegaan.