...

In 2013 kreeg het Agentschap Zorg en Gezondheid 650 meldingen van kinkhoest, tegenover 143 in 2011. Vaccinatie-expert dokter Geert Top: "Op advies van de Hoge Gezondheidsraad en op vraag van de Vlaamse Vaccinatiekoepel bieden we daarom vanaf 1 juli het kinkhoestvaccin gratis aan voor zwangere vrouwen en ook voor alle volwassenen ter gelegenheid van hun herhalingsinenting tegen tetanus en difterie."De inenting tegen kinkhoest gebeurt best tussen week 24 en 32 van de zwangerschap. Geert Top: "Op die manier worden de baby's geboren met antistoffen tegen kinkhoest die ze van hun moeder gekregen hebben. Dit beschermt hen in afwachting van hun eigen vaccinatie. Daarnaast vervangen we het vaccin dat gebruikt wordt voor de herhalingsinenting tegen tetanus en difterie door een vaccin dat tegelijk ook tegen kinkhoest beschermt ('Boostrix'). Dit vaccin wordt toegediend ter gelegenheid van de herhalingsinenting tegen tetanus en difterie en kan ook voor cocoonvaccinatie gebruikt worden."Voor baby's was de vaccinatie tegen kinkhoest al gratis. Het wordt in een combinatievaccin toegediend dat ook beschermt tegen polio, difterie, tetanus, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B. "Hier vervangen we het huidige vaccin door een vaccin dat recent op de markt kwam en goedkoper is, nl. Hexyon", legt dokter Top uit.Hpv-vaccinatie van drie naar twee dosissenVanaf 1 juli wordt voor de inenting tegen hpv het vaccin Gardasil vervangen door Cervarix. Geert Top: "Recent bekwam dit vaccin een officiële Europese registratie voor twee dosissen bij meisjes jonger dan 15 jaar. We schakelen dus ook over van drie naar twee dosissen. De meisjes zullen vanaf het nieuwe schooljaar twee keer een vaccin krijgen met een noodzakelijke tussenperiode van minstens zes maanden."Zorg en Gezondheid koopt de vaccins uit het basisvaccinatieschema aan via overheidsopdracht en stelt ze gratis ter beschikking van de vaccinatoren, via Vaccinnet. Globaal voorziet de Vlaamse overheid jaarlijks 10,6 miljoen euro voor de aankoop van vaccins. Voor de basisvaccinaties van kinderen en jongeren zorgt het Riziv tot nu toe voor medefinanciering voor twee derden van de kostprijs. Vanaf 2015 financiert Vlaanderen in het kader van de zesde staatshervorming zelf het volledige vaccinatieprogramma.