...

Het Sciensano-rapport bevat cijfers over het aantal uitbraken van covid in de Belgische woonzorgcentra. Het aantal woonzorgcentra waarin twee, of tien, positieve PCR-tests voor covid bij de bewoners werd gemeld, is sinds midden december vorig jaar fors gedaald. De daling heeft zich na de start van de vaccinatiecampagne verder doorgezet, en is stabiel gebleven - ook wanneer het aantal besmettingen in de samenleving weer begon toe te nemen.Daarnaast is het aantal wzc-bewoners dat wegens covid in het ziekenhuis moet worden opgenomen opvallend gedaald. De laatste weken van 2020 en de eerste zes weken van dit jaar lagen er meer bewoners uit de woonzorgcentra met covid in het ziekenhuis dan covidpatiënten uit de rest van de bevolking. Maar gedurende de periode dat de vaccinatie liep daalde het aantal sterk. En het aantal covidpatiënten afkomstig uit de woonzorgcentra blijft ondertussen zeer laag - terwijl het aantal covidpatiënten in het ziekenhuis in het algemeen ondertussen weer sterk is opgelopen.Vooral in Vlaanderen is de daling van het aantal sterfgevallen van bewoners van de woonzorgcentra sinds de toediening van het vaccin opvallend gedaald (zie grafiek).VaccinatieDe vaccinatiegraad ligt bij de bewoners van de woonzorgcentra in heel België vrij hoog - in alle regio's ligt dit hoger dan de door de Europese Commissie vooropgestelde 80%. Het gemiddelde voor België is 89,4% - maar in Vlaanderen en in Duitstalig België ligt het op 91,1%. Als de vaccinatie in Vlaanderen door bewoners wordt geweigerd, is het meestal om niet-medische redenen (64,5%).Een veel genuanceerder beeld biedt de vaccinatiegraad bij het personeel van de woonzorgcentra. Hier haalt alleen Vlaanderen de door de EC vooropgestelde vaccinatiegraad van 80% (met 86,5%). In Brussel (47,0%) en Wallonië (58,2%) blijft het percentage ruimschoots onder dit streefdoel. In Vlaanderen weigert 50,2% van het zorgpersoneel het covidvaccin om niet-medische redenen - in Brussel is dat 71,8%. In Vlaanderen is in 25,2% van de gevallen een zwangerschap de reden om het vaccin te weigeren - in Brussel geeft 4,1% dat als voornaamste reden op. Aanvankelijk was de Hoge Gezondheidsraad terughoudend om vaccinatie aan te bevelen bij zwangerschap maar half februari kwam er een positieve aanbeveling om zich ook bij een zwangerschap toch te laten vaccineren.Het zorgpersoneel van woonzorgcentra krijgt overigens nog een nieuwe kans om zich snel te laten vaccineren.Sciensano: Thematisch rapport - Surveillance van de Covid-19-vaccinatie in de Belgische woonzorgcentra.