...

De startdatum van 2 april is gekozen omdat tegen dan alle betrokken parlementen in ons land de samenwerkingsovereenkomst hebben goedgekeurd die dit onderdeel van de vaccinatiecampagne juridisch onderbouwt. U kunt als huisarts een 'query', een complexe zoekopdracht, op uw GMD-patiënten in het elektronische dossier loslaten om patiënten die tot een tiental categorieën behoren op te sporen. Die komen dan in een lijst terecht waarmee u hun namen in de 'vaccination codes database' van de overheid kunt 'activeren'. De ziekenfondsen deden een vergelijkbare oefening. De lijsten van de huisartsen en die van de ziekenfondsen zullen elkaar grotendeels overlappen. Maar dat geeft niet. Een patiënt staat uiteindelijk gewoon als geactiveerd in de database - hoe vaak het proces ook plaatsvindt. De ziekenfondsen zullen risicopersonen ontdekken die de huisartsen niet konden vinden, en huisartsen zullen nog honderdduizenden patiënten selecteren die de ziekenfondsen niet konden identificeren - obese patiënten bijvoorbeeld, patiënten met chronisch nierfalen of met psychiatrische aandoeningen. Belangrijk om weten is, wanneer u uw lijst in de komende week geregeld nog updatet, u die altijd opnieuw naar de vaccination codes database kunt doorsturen. U kunt ook individuele patiënten 'activeren' met wie u een therapeutische relatie hebt maar die niet noodzakelijk een GMD moeten hebben. Wie u aan de lijst toevoegt, hangt in laatste instantie van uw klinisch oordeel af. De voorbije weken werd huisartsen gevraagd een grondige audit van hun dossiers uit te voeren - daarvoor ontwikkelden de providers van de pakketten ook een aantal specifieke hulpqueries. De verbetering van de EMD-registratie is in het algemeen belangrijk om als huisarts meer proactief te kunnen optreden. Het EMD blijft ook cruciaal in de volgende etappe, wanneer u gevraagd zal worden - opnieuw met behulp van een query - de vaccinatiegraad bij uw patiënten op te volgen.