...

De procedure is uitgewerkt door twee Vlaamse ministers: Wouter Beke bevoegd voor Volksgezondheid, en Hilde Crevits, minister van Werk en Economie (beide CD&V).Eerder maakten ze het collectivity tool beschikbaar - daarmee kan de arbeidsgeneeskundige dienst de vaccinatiegraad in een bedrijf nagaan.De vraag komt van de onderneming . Maar de directie moet niet weten wie van het personeel al dan niet gevaccineerd is. De arbeidsgeneeskundige dienst bepaalt of de vooropgestelde vaccinatiegraad niet gehaald wordt, en zet als dat het geval is de vaccinatie van nog niet gevaccineerd personeel in gang.Daarvoor wendt de dienst zich tot het vaccinatiecentrum dat bevoegd is voor de locatie waar het bedrijf is gevestigd.Het vaccinatiecentrum zorgt voor de vaccins. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel dient de arbeidsgeneeskundige dienst het vaccin toe, ofwel stuurt het vaccinatiecentrum een mobiel team - als dat voldoende capaciteit heeft.In het laatste geval gaat het met andere woorden om een 'inspanningsverbintenis'.Deze werkwijze kan gevolgd worden tot 15 oktober. Of er na 15 oktober nog behoefte is aan het voortzetten van de campagne, en hoe die dan georganiseerd moet worden, zal nog worden bekeken.