...

De eerste fase, die begin 2013 isgestart in het Hôpital de la Conception in Marseille, werd met succes bekroond. Er hebben zich geen bijwerkingen voorgedaan bij de 48 seropositieve patiënten. Biosantech is tot nog toe het enige bedrijf dat de toestemming heeft gekregen om fase II-studies bij de mens uit te voeren. De fase II-studie wordt uitgevoerd met drie verschillende doseringen om na te gaan welke van de drie het efficiëntst is bij diezelfde 48 patiënten, in de hoop dat de viremie bij 30% van de patiënten lager zal blijven dan 40 kopieën/ml twee maanden na stopzetting van de tritherapie. De resultaten zullen eind 2014 worden geanalyseerd. Als ze overtuigend zijn, zullen de vorsers een studie uitvoeren bij een groter aantal patiënten (80), en vervolgens een laatste fase III-studie met grootschalige vaccinatie in Afrika. Het vaccin dat door Biosantech wordt ontwikkeld, is gericht tegen het tat-eiwit. Dat eiwit ontregelt het immuunsysteem, zodat het virus zich kan vermenigvuldigen. Het is de bedoeling dat het lichaam na vaccinatie neutraliserende antistoffen tegen tat gaat vormen en de hiv-geïnfecteerde cellen gaat uitschakelen. De virale belasting zou dan kunnen dalen tot onder een bepaald niveau, waardoor seropositieve patiënten de tritherapie, die toch veel bijwerkingen veroorzaakt, zouden kunnen stopzetten.