Anja Reuter
Anja Reuter
AZG-arts gespecialiseerd in geneesmiddelenresistente tuberculose
Column

31/07/18 om 09:29 - Bijgewerkt om 09:29

Vaarwel injecteerbare geneesmiddelen

Zuid-Afrika neemt als eerste land ter wereld deze maatregel die de toegang tot een nieuw doeltreffend geneesmiddel vergroot. Dat maakt de behandeling van therapieresistente tuberculose niet alleen draaglijker, maar verkleint ook de verwoestende impact van de nevenwerkingen van de injecteerbare stoffen.

Vaarwel injecteerbare geneesmiddelen

© MSF

De standaardbehandeling voor multiresistente tbc is maar in de helft van de gevallen doeltreffend en bestaat uit pijnlijke antibiotica-injecties met toxische bijwerkingen zoals nierinsufficiëntie en gehoorverlies. De ervaring met bedaquiline voor de behandeling van multiresistente tbc - voornamelijk in Zuid-Afrika - toont betere klinische resultaten aan. Het middel kan op een veilige en doeltreffende manier worden aangewend in plaats van het toxische injecteerbare product.

Het staat buiten kijf dat we de patiënten de beste opties moeten bieden voor een doeltreffendere en minder toxische behandeling, maar de vooruitgang op dat vlak verliep in de meeste landen traag. Zuid-Afrika heeft een positieve maatregel getroffen om ervoor te zorgen dat mensen met een resistente vorm van tbc wel degelijk toegang krijgen tot dit geneesmiddel. Dankzij bedaquiline lopen tbc-patiënten drie keer minder risico om te overlijden.

Delen

De beschikbaarheid van bedaquiline komt er in Zuid-Afrika op een kritiek moment

De gezondheidsdiensten moeten ondersteund worden zodat ze de mogelijkheid krijgen om bedaquiline en andere nieuwe geneesmiddelen te gebruiken. De producenten moeten de prijzen die ze opleggen in Zuid-Afrika en elders in de wereld verlagen. De beschikbaarheid van bedaquiline komt er op een kritiek moment. Jaarlijks worden wereldwijd meer dan een half miljoen mensen getroffen door een multiresistente vorm van tbc. Weinigen onder hen hebben toegang tot de meest recente tbc-geneesmiddelen zoals bedaquiline, terwijl ze er nochtans baat zouden bij hebben.

Andere landen, evenals de opstellers van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over het gebruik van geneesmiddelen bij resistente tbc, kunnen en moeten het voorbeeld van Zuid-Afrika volgen: de injecteerde geneesmiddelen vervangen en de toegang tot de nieuwe doeltreffende producten, zoals bedaquiline, uitbreiden.

In september komt in New York de eerste VN-top over tuberculose samen. Het is van het grootste belang dat Zuid-Afrika een hoge delegatie afvaardigt, met de president, de vice-president en de minister van Volksgezondheid, om de andere landen aan te moedigen maatregelen te treffen inzake geneesmiddelenresistente tbc en financiële engagementen aan te gaan om de globale tbc-epidemie aan te pakken.