...

Daaruit is gebleken dat herhaalde conflicten met wie dan ook in de sociale kring het overlijdensrisico op volwassen leeftijd verdubbelen tot zelfs verdrievoudigen. Zelfs conflicten met buren blijken gevaarlijk te zijn, aangezien ze de totale sterfte verdrievoudigen. De studie heeft ook aangetoond dat mannen bijzonder vatbaar zijn voor dat risico, en vooral mannen zonder baan die ruziën met hun vrouwelijke partner. De auteurs van de studie leggen uit dat mannen doorgaans meer cortisol produceren bij stress, wat een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid. De auteurs concluderen dat het interessant zou zijn conflicten, met name conflicten binnen het gezin en bij werkloze mensen, meer gericht aan te pakken. (referentie: Journal of Epidemiology and Community Health, 8 mei 2014, DOI:10.1136/jech-2013-203675)