...

Richards en Rundle, twee researchers van Columbia University, gebruikten gegevens van meer dan 13.000 werknemers van een Amerikaans bedrijf. Ze gingen na of er een verband was tussen hun zelfgerapporteerde gezondheid en de mate waarin ze beroepsmatig reisden. Ze checkten ook of er verschillen waren in bloeddruk en BMI.Obesitas De werknemers werden in drie categorie onderverdeeld: degenen die niet reizen, de matige reizigers (n tot zes nachten per maand van huis) en de frequente reizigers (14 tot 20 nachten per maand van huis). In vergelijking met de 'matige reizigers' bleken de 'thuisblijvers' en de 'intense reizigers' hun eigen gezondheidstoestand slechter in te schatten. Er was bij deze twee laatste groepen ook vaker sprake van obesitas en een verhoogde diastolische bloeddruk.Verhoogde werklast "De slechte gezondheidstoestand van mensen die veel reizen, wordt mogelijk veroorzaakt door de verhoogde werklast die gepaard gaat met het frequent op zakenreis gaan", denken Richards en Rundle. "Dat bij mensen die niet reizen ook een minder goede gezondheid werd gezien, komt misschien doordat zij als gevolg van een slechte gezondheid niet willen of hoeven te reizen voor hun werk."Mensen die vaak op zakenreis gaan, hebben een verhoogd risico op medische problemen en doen er goed aan om hun gezondheidstoestand nauwlettend in de gaten te houden, concluderen de onderzoekers.