...

De overheid ziet gezondheid als een kost, die vaak te hoog ligt. Met deze studie wil het UZC Brussel (dat bestaat uit het UMC Sint-Pieter, het UVC Brugmann, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en het Instituut Jules Bordet) de kracht van de ziekenhuis - sector aantonen, en de aanzienlijke impact ervan op de tewerkstelling en de economische activiteit."Daarnaast voedt deze studie de reflectie over de Brusselse economie van morgen, door een reeks goederen en diensten voor te stellen met een link naar de gezondheidszorg. Deze sector biedt immers talrijke kansen voor onderzoek, innovatie en productie, die we met beide handen moeten aangrijpen", zegt Michel Govaerts, afgevaardigd bestuurder van UZC Brussel.De ziekenhuizen van het UZC Brussel tellen 1.781 erkende bedden (21 % van de Brusselse ziekenhuisbedden), stellen 6.778 loontrekkenden en 1.237 zelfstandigen tewerk, brachten in 2016 welgeteld 834,3 miljoen inkomsten op, investeerden tussen 2007 en 2016 zowat 652,2 miljoen en realiseerden 615 wetenschappelijke publicaties. In de vier ziekenhuizen zijn 434 klinische studies aan de gang.Uit de studie blijkt dat de impact voor Brussel in termen van personeelskost (490 miljoen euro) oploopt tot zowat 269 miljoen euro, via de personenbelasting en het spaar- en verbruiksgedrag van de huishoudens. Verder leren we dat het Brusselse Gewest de grootste begunstigde is van de aankopen en investeringen door het UZC Brussel. De ziekenhuisgroepering investeerde in tien jaar tijd 200 miljoen door een beroep te doen op een duizendtal Brusselse leveranciers. De helft van de lopende aankopen (124 miljoen euro) gebeurt bij leveranciers met maatschappelijke zetel in Brussel."In 2016 injecteerde het UZC Brussel meer dan een miljard euro in de Brusselse economie en leverde 7.800 jobs op", benadrukt Michel Govaerts. "Daarnaast zorgt het UZC onrechtstreeks voor tewerkstelling en inkomsten bij de leveranciers, wat op termijn een sneeuwbaleffect teweegbrengt."(Vertaling Veerle Caerels)