...

Zuigelingen, kinderen en adolescenten met kanker kunnen vanaf dit jaar terecht in het nieuwe Universitair Pediatrisch Oncologisch Centrum Antwerpen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de dienst pediatrische oncologie en stamceltransplantatie van het UZ Gent.Eén op de 10.000 kinderen krijgt jaarlijks een kankerdiagnose. Omgerekend naar België gaat dat om zo'n 250 tot 300 gevallen per jaar. Dat aantal blijft vrij stabiel, al lijkt er zich het laatste decennium toch een lichte toename af te tekenen. Dat maakt van deze aandoening de tweede belangrijkste doodsoorzaak in de leeftijdscategorie van 1 tot 15 jaar. De meest voorkomende kankers bij kinderen zijn leukemie en hersentumoren. De complexe behandeling van deze ernstige aandoeningen vereist een doorgedreven medische expertise. Tot nog toe beschikte Vlaanderen over drie gespecialiseerde centra voor kankerbehandeling bij kinderen: in de universitaire ziekenhuizen van Gent, Leuven en Brussel. Sinds begin dit jaar kunnen die patiëntjes ook terecht in de dienst pediatrie van het UZ Antwerpen.SamenwerkingKinderoncoloog-hematoloog Philip Maes vatte vorig jaar de ambitie op om ook in Antwerpen een universitair centrum voor kinderen met kanker uit te bouwen. "Die kinderen werden tot voor kort nog behandeld in het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, maar we vonden dat deze aandoeningen toch eerder in een universitair milieu hoorden", aldus Maes, die zijn gespecialiseerde opleiding genoot aan de UCL in Antwerpen en in Leiden. Er werden afspraken gemaakt voor nauwe samenwerking met het kinderoncologisch centrum van het UZ Gent, dat onder de leiding staat van Prof. Yves Benoit. Dat geldt vooral voor de stamceltransplantaties. Daarnaast zijn er ook afspraken over samenwerking met de volwassenen oncologie en hematologie in het UZA.Taboe doorbrekenHet doktersteam bestaat uit drie kinderoncologen. Naast Dr. Philip Maes zijn immers Prof. Koen Norga en Dr. Joris Verlooy eveneens actief bij de behandelingen betrokken. Kinderoncologische verpleegkundigen, een maatschappelijk werker en een kinderpsychologe vervolledigen het team. Voor de thuiszorg slaan ze de handen in elkaar met 'Koester' van het UZ Gent. 'Koester' richt zich tot kankerpatiëntjes die thuisbehandeling krijgen, en tot palliatieve zorgverlening. Aangezien de behandelingen meestal verschillende weken tot zelfs twee jaar in beslag nemen, hebben zowel de patiëntjes als hun ouders en familie nood aan psychologische begeleiding. Philip Maes: "Het is belangrijk om de zorgen en angsten van ouders en kinderen te verlichten, en het taboe rond 'erg ziek' zijn te doorbreken. Ik ben dan ook blij dat ik hiervoor op een ervaren team kan rekenen. We staan garant voor een geïndividualiseerd zorgaanbod dat beantwoordt aan de internationale academische standaarden. We voorzien jaarlijks in een dertigtal nieuwe behandelingen, vooral uit de Antwerpse regio, maar ook uit Nederland."2014De dienst zal in de loop van 2014 zijn intrek nemen in het nieuwe 'Moeder & Kind Centrum' dat momenteel op de campus van UZA in opbouw is. Het centrum zal naast de materniteit en pediatrie ook de neonatologie bevatten.Ter gelegenheid van de ingebruikstelling van het centrum voor kinderkanker wordt in het UZA op 29 mei 2012 een Grand Round Pediatrie georganiseerd met als thema 'kinderoncologie'. Alle huisartsen, pediaters en geïnteresseerden uit de regio zijn er hartelijk welkom.