...

Het ontstaan van antibioticaresistentie is een onrustwekkend en complex fenomeen. Onrustwekkend omdat het het behandelen van infectieziekten aanzienlijk kan bemoeilijken. Om greep te krijgen op dit fenomeen moet men niet alleen de gezondheidszorg onder de loep nemen, maar ook bevolkingsfactoren, de landbouw omdat ook dieren ziek worden en vaak antibiotica krijgen, en het milieu in het algemeen.Bij dit nieuwe onderzoeksproject zijn daarom ook veel uiteenlopende partners uit beide landen betrokken: ziekenhuizen, universiteiten, diverse wetenschappelijke centra, maar bijvoorbeeld ook de Gezondheidsdienst voor Dieren. Om infectierisico's, antibioticagebruik en het DNA van resistente bacteriën op inzichtelijke wijze in kaart te brengen zullen apps ontwikkeld worden, en een platform voor geavanceerde moleculaire analysen.Voor het onderzoeksproject, dat de naam i-4-1-Health kreeg, bracht het Europees onderzoeksprogramma Interreg een budget van ruim 8,5 miljoen euro bij elkaar- 3,6 miljoen daarvan komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Maar ook de Vlaamse en de Nederlandse overheid dragen een steentje bij.