...

Vier jaar geleden presen- teerde hij het programma 'KULeuven+', nu stapt hij met 'Doen. Dromen. 2025' voor een tweede ambtstermijn naar de kiezers - zelfstandig academisch personeel, onderwijzend personeel, assistenten, onderzoekers, administratief en technisch personeel en studenten. Hij wil zijn droom voor KU Leuven afmaken, zegt huidig rector Luc Sels. "Zo weet u waar ' Doen. Dromen. 2025' vandaan komt." Dat de problemen eigen aan de huidige financiering van de universitaire ziekenhuizen nu goed gekend zijn en bovenaan de politieke agenda staan, is een absolute prioriteit, stelt prof. Sels op zijn uitgebreide verkiezingswebsite. "We hebben oplossingen aangereikt aan de federale regering. Die oplossingen kunnen leiden tot een billijkere financiering van de zorgopdracht in universitaire ziekenhuizen, honorering van het specifiek statuut van de artsen-specialisten, en het genereren van middelen voor multidisciplinair onderzoek en innovatie. Alle politieke partijen van de Vivaldi-coalitie erkennen de diagnose." "Minstens zo belangrijk voor de toekomst van UZ Leuven en de Groep Biomedische Wetenschappen, is de uitbouw van de Health Sciences Campus", vervolgt Sels, die socioloog van opleiding is. KU Leuven investeert "stevig mee" in de uitbouw van deze infrastructuur. Maar de snelle ontwikkelingen in de infrastructurele noden alsook de snelle toename van de studentenaantallen stellen "grote uitdagingen en steeds meer vraagstukken". "Verstandig omgaan met de schaarste aan investeringskredieten", luidt zijn boodschap. Vooruitkijken naar de zorg van morgen doet Sels (ook) met aandacht voor financiering. De transfer van middelen vanuit de KU Leuven naar UZ Leuven wordt "geoptimaliseerd", verduidelijkt Sels in zijn verkiezingsprogramma. "Een toename mogen we niet gewoon verhalen op de Groep Biomedische Wetenschappen. De financiële positie van UZ Leuven krijgt ook vanuit de universiteit bijzondere aandacht." In zijn betoog staat hij ook stil bij UPC KU Leuven "dat de toon voor de psychiatrische ziekenhuizen". "We moeten ons maximaal inzetten om het concept en de meerwaarde van universitaire psychiatrie erkend en gefinancierd te krijgen op politiek niveau", aldus Sels. De te lage vergoeding van complexe pathologie en de oplopende kost van het gesalarieerd statuut van UZ-artsen zijn in de ogen van de huidige rector "cruciale zorgen". Naast financiering heeft Sels in zijn engagementen m.b.t. zorg ook oog voor de loco- en supraregionale netwerkvorming. Om de "unieke positie van UZ Leuven in het Vlaamse zorglandschap" te vrijwaren, wil Sels vooral de supraregionale zorgopdracht van UZ Leuven centraal stellen. Ook de strategische uitbouw van het ziekenhuisnetwerk Plexus (met UZ Leuven, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en AZ Diest) moet de positie van UZ Leuven in de eigen regio bestendigen. "Binnen dit netwerk ontwikkelen we het zorgaanbod in zijn volledigheid om aan de nabijgelegen ziekenhuisnetwerken geen marktaandeel verloren te zien gaan." Voor de "collega's in de zorg" schreef Sels een apart engagement uit. Er worden initiatieven genomen voor wie begint in of overgaat naar ZAP-statuut, voor de positie van artsen zonder doctoraat,... om buitenlandse collega-artsen "de voor de klinische opdracht zo belangrijke beheersing van het Nederlands bij te brengen". Van "groot belang" noemt hij ook "de bescherming van de werk- en opleidingsomstandigheden van aso's". Uitdager van huidig rector Sels is prof. Jan Tytgat. Voor zijn programma laat hij zich inspireren door de leuze 'durven vooruit denken'. Volgens het diensthoofd Toxicologie & Farmacologie is KU Leuven "te 'kleurloos' en zakelijk geworden". "We zijn geen homogeen en grijs bedrijf, wel een complex en kleurrijk netwerk van academici en medewerkers met bruisende talenten. [...] Centraal staat niet het imago van de universiteit, maar wel onze innerlijke kracht om samen te zoeken naar waarheid, menselijkheid en levensvreugde", aldus Tytgat. Wellicht ingegeven door zijn achtergrond begint de toxicoloog zijn (eerder puntgewijs) programma voor UZ Leuven door te benadrukken dat het belangrijk is om te blijven inzetten op de "unieke combinatie" van fundamenteel onderzoek en klinisch onderzoek. Het centraal stellen van "menselijkheid en levensvreugde" menen we onder meer te lezen in het engagement aandacht te hebben voor het retentiebeleid van artsen-specialisten. Krijgen ook een prominente rol in Tytgats programma: patiënten, door de "actieve betrekking van patiëntenverenigingen en ervaringsdeskundigen bij de hertekening van zorggerelateerde processen". Verder hecht de kandidaat-rector belang aan de opvolging van de kwaliteitsmonitoring en advisering van accreditering, en de ontwikkeling en implementering van haalbare GDPR-afgestemde databases en zorgprogramma's. Ook prof. Tytgat laat niet na te benadrukken dat UZ Leuven "bedrijfseconomisch een gezonde organisatie [moet] blijven, zeker met de economische pandemie en het gat in de federale begroting". "We moeten ook aandacht hebben voor regionale, supraregionale en internationale samenwerkingen", verzekert hij. Tot slot wil hij "voldoende inzetten op subsidiariteit en responsabilisering in structuur en beleid."