...

UZ Leuven diende een dossier in voor een nieuwbouw intensieve zorg met in totaal 90 IZ-bedden en een beperkte uitbreiding van het operatiekwartier en de chirurgische daghospitalisatie. Aansluitend daarop wordt de bestaande capaciteit van het operatiekwartier gefaseerd gerenoveerd. Ook de renovatie van de dienst endoscopie met 30 dagzaalplaatsen zit in dat dossier. Daarnaast is er een dossier voor een nieuwbouw als de vervanging van het oudste deel van het beddenhuis in het ziekenhuis, met capaciteit voor ongeveer 300 bedden. Hierin worden ook de vervanging en uitbreiding van dagziekenhuisplaatsen, bijkomende capaciteit voor ambulante oncologische zorg en uitbreiding van radiotherapie met twee lineaire versnellers opgenomen. Deze nieuwbouw laat toe om over enkele jaren het bestaande beddenhuis gefaseerd te renoveren. Centraal onthaalBij deze nieuwbouw komt ook een nieuw centraal onthaalgebouw voor de campus Gasthuisberg, met onder andere een health mall: een zone voor dienstverlenende en zorggerelateerde voorzieningen en horeca. Het onthaalgebouw krijgt ook een hotel, personeelsfaciliteiten en kantoren.Tot slot diende UZ Leuven een dossier in voor het revalidatiecentrum op campus Pellenberg. Hier wordt het beddenhuis (96 bedden) gerenoveerd en worden dagziekenhuisplaatsen geïntegreerd.MasterplanZiekenhuizen die belangrijke bouwwerkzaamheden op het getouw zetten, kunnen rekenen op een jaarlijks strategisch forfait vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Om die investeringssteun te krijgen, moeten ziekenhuizen een masterplan voorleggen en aantonen dat de investeringen in overeenstemming zijn met de zorgstrategische planning zoals opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord. Het eerste strategische forfait wordt ten vroegste toegekend in het jaar van de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur.UZ Leuven zal naast de infrastructuursubsidies ook eigen middelen investeren om al deze projecten te realiseren. "Deze financiële steun om onze ziekenhuisinfrastructuur te vernieuwen en verder te ontwikkelen is onmisbaar om onze rol als innoverend ziekenhuis te kunnen blijven opnemen. Ondanks heel wat recente vernieuwingen is bijna 40% van de infrastructuur op campus Gasthuisberg 40 jaar oud. Het revalidatiecentrum van campus Pellenberg dateert al van 1958", zegt prof. dr. Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven: "We zijn de Vlaamse overheid erg dankbaar dat zij samen met UZ Leuven wil blijven investeren in de uitbouw van de Health Sciences Campus Gasthuisberg."