...

Dit hybride apparaat combineert de twee beste technieken in de nucleaire geneeskunde: de PET-scan (positronemissietomografie) die functionele en metabole informatie over de organen oplevert, en de MRI-scan (beeldvorming via magnetische resonantie) die morfologische en anatomische gegevens oplevert. De superpositie van beide beelden levert een bijna perfecte, getrouwere en volledigere beeldvorming van de patiënt op. Aangezien die twee onderzoeken tot op heden afzonderlijk werden uitgevoerd, waren de resultaten moeilijk exact met elkaar te vergelijken, omdat de patiënt in beide scanners niet in dezelfde positie en in dezelfde oriëntatie ligt. De PET-MRI-scan biedt ook extra comfort aan de patiënt omdat beide onderzoeken tegelijk kunnen worden uitgevoerd, waardoor de resultaten sneller beschikbaar zijn. Bovendien wordt de dosis straling beperkt, wat vooral bij kinderen en jongeren belangrijk is. Een ander voordeel is dat het onderzoek minder duur is. Tot slot bevestigen klinische studies dat deze technologie, in vergelijking met de huidige toestellen, het mogelijk maakt om afwijkingen vroeger op te sporen, tumoren beter te evalueren, letsels exact te lokaliseren en de hersenactiviteit beter te meten. De techniek leidt kortom tot een snellere en preciezere diagnose. Daarnaast kunnen de effecten van een behandeling ook beter geëvalueerd worden. "Deze scanner vormt een nieuwe stap naar een precisiegeneeskunde op maat van de patiënt", zo besluit prof. Koen Van Laere, diensthoofd Nucleaire geneeskunde in het UZ Leuven. De PET-MRI-scan zal vooral worden toegepast in de oncologie, de neurologie en de cardiologie.