...

Het Rode Kruis-Vlaanderen heeft de tweede Award voor Excellentie in ziekenhuismanagment uitgereikt aan het UZ Leuven. Het ziekenhuis werd woensdag bekroond voor het project 'Bewaking geneesmiddeleninteracties in het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift'.De jury prijst de belangrijke stap die het UZ zet in de verfijning en perfectionering van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift. "Het UZ Leuven heeft, als één van de weinigen wereldwijd, het voorschrift geïntegreerd met de kennis van de vele mogelijke interacties van geneesmiddelen." Het ziekenhuis is deed dat gebruiksvriendelijk, staat in het verslag van de jury. Die stond onder leiding van Prof. Arthur Vleugels van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de K.U. Leuven (CZV).KritiekOm de opmerking dat universitaire ziekenhuizen in zo'n project bevoordeeld zijn, voor te zijn, had de jury ook al een motivering klaar. Volgens Vleugels en collega's, kon een dergelijk project enkel in een groot ziekenhuis uitgevoerd worden: "Veiligheidsincidenten komen voor bij 10 tot 15% van de patiënten die in een ziekenhuis worden opgenomen. Zowat 20 tot 25% van die incidenten hebben te maken met geneesmiddelen; meer dan de helft daarvan met het voorschrijven zelf. Dit project kan dan ook fundamenteel bijdragen tot een betere kwaliteit en veiligheid van zorg voor grote aantallen patiënten. Dat kan alleen in een universitair ziekenhuis omwille van de schaal, de aard en de diversiteit van de patiëntenpopulatie en de hoogwetenschappelijke omgeving."De jury hoopt wel dat de gegevensbanken en de kennis op korte termijn beschikbaar wordt voor alle Vlaamse ziekenhuizen.