...

Het centrum wordt vanochtend voorgesteld in aanwezigheid van professor Marleen Temmerman, directeur Departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek bij de Wereldgezondheidsorganisatie, experten en een Somalische vereniging die informeert over de gevolgen van genitale verminking.Recent onderzoek van het Tropisch Instituut voor Geneeskunde en het ICRH toont aan dat in België meer dan 13.000 besneden vrouwen wonen. "Dat is meer dan een verdubbeling tegenover 2008, een gevolg van de toegenomen migratie uit landen als Guinee, Somalië en Egypte", zegt professor Kristien Roelens, coördinator van het centrum. "Meer dan 4.000 jonge meisjes in België lopen het risico besneden te worden. In België is vrouwelijke genitale verminking sinds 2001 bij wet verboden, maar sommige ouders wijken uit naar de omringende landen of het land van herkomst om een besnijdenis uit te voeren."Om de zorg en begeleiding van deze kwetsbare groep vrouwen te optimaliseren, heeft de Vrouwenkliniek van het UZ Gent in samenwerking met het International Center for Reproductive Health (ICRH, UGent) een gespecialiseerde multidisciplinaire raadpleging uitgewerkt. Samen met het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel kreeg het Gentse centrum recent een erkenning van het Riziv, de overheid voorziet jaarlijks maximaal 500.000 euro.