...

Het startschot in Gent werd gegeven in 1987. Er kwamen steeds meer verzoeken van patiënten die al lang door endocrinologen en psychiaters werden gevolgd. De eerste taak was een overgang man-vrouw, vertelt prof. Stan Monstrey, sinds 1995 hoofd van deze "buiten-gewone dienst". Momenteel worden er drie operaties per week uitgevoerd.