...

"Als hoofd van de afdeling heb ook ik de interviews met prof. Tjalma, aangaande gevorderde borstkankertumoren en angst voor screening, met verwondering gelezen", zegt prof. van Dam. "Zijn uithaal naar de huisartsen in deze materie is ongepast en ik wens dan ook in deze mijn excuses aan te bieden aan alle huisartsen.""Alleen door samen te werken kunnen we borstkanker de wereld uit helpen", stelt prof. van Dam. "Dat er verschillende meningen zijn, over hoe we dit best doen, is alleen maar goed om de discussie aan te scherpen en het beoogde doel te bereiken. Het blijft evenwel cruciaal dat we elkaars inzet blijven respecteren en appreciëren: we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: het welzijn van de patiënt."