...

Zoals we al hebben gemeld, gelden er voor de praktijkpremie van 2023 minder criteria - maar zeven in plaats van tien. Een nieuw criterium is deelname aan een van de nieuwe barometers. De omvang van de premie die de arts ontvangt varieert van 1.000 tot 6.000 euro, naargelang de mate dat de huisarts met zijn EMD actief eHealth gebruikt.We zetten alles kort op een rijtje. Voor meer gedetailleerde informatie vindt u de koppelingen naar de Riziv-pagina's onderaan deze tekst.Een aantal van de gebruikte criteria zijn niet toepasbaar voor artsen die in een forfaitaire praktijk werken. Voor 2022 (alleen, niet voor 2023) ligt voor hen daarom het minimumaantal 'per schijf' juist één lager.Om aan de criteria te kunnen voldoen moet u een erkend softwarepakket gebruiken (CareConnect, HealthOne, Daktari, Medinect, Omnipro, Prodoc, Topaz, Medispring of NexuzHealth Pro). De stand van zaken omtrent de erkenning van pakketten kunt u volgen op de website van het eHealth-platform.U moet erkend huisarts zijn (bevoegdheidscode 003 of 004) om aanspraak te maken op de premie. Als u op 1 januari van het premiejaar al vijf jaar een huisartsenpraktijk hebt, moet u de activiteitsdrempel voor huisartsen halen (minstens 25.000 euro prestaties aan het Riziv hebben aangerekend). En u moet deelnemen aan de georganiseerde wachtdienst van huisartsen (of minstens ingeschreven en beschikbaar zijn).De geïntegreerde praktijkpremie moet u aanvragen. Als u een EMD gebruikt, gebeurt dat via ProGezondheid. De precieze startdatum voor de aanvragen voor 2022 moet het Riziv nog meedelen. De aangevraagde premie moet het Riziv reglementair voor het eind van het jaar uitbetalen.Startende huisartsen krijgen eenmalig vanaf 2021 bovenop de geïntegreerde praktijkpremie een (compenserende) GMD-premie van 4.256 euro.Het Riziv betaalt de premie uit op het rekeningnummer die u al hebt aangegeven. Dat kunt u aanpassen bij het aanvragen van de premie of op ProGezondheid.Bij de aanvraag krijgt u uw scores te zien en het bedrag u waarop u volgens het Riziv recht heeft. Gaat u hiermee niet akkoord, dan kunt u binnen de 60 dagen beroep aantekenen. Als u geen EMD gebruikt moet u voor het aanvragen van de (basis)premie (van 1.000 euro) een formulier gebruiken, dat u kunt downloaden van de informatiepagina (zie de koppelingen onder).Huisartsen in opleiding krijgen een premie van 800 euro voor het gebruik van een erkend softwarepakket. In geregistreerde groepspraktijken (ook forfaitaire) rekent het Riziv dat een huisarts een criterium haalt als het gemiddelde van alle artsen in de praktijk hoger ligt dan het minimum, ook al haalt de arts in kwestie zelf het minimum niet.Hier beschrijft het Riziv de te volgen procedure voor de geïntegreerde praktijkpremie, meer details over de criteria vindt u nog op een aparte pagina.