...

Dat de verplichte regeling derde betaler vooral oudere artsen tegen de borst stuit, is geen geheim. Enerzijds omdat het de vrijheid van het beroep aantast, anderzijds omdat de overheid zelf haar hele informatica-winkel niet op orde heeft maar ondertussen wel iedereen de les spelt. Software die niet werkt, leidt uiteraard tot veel ergernis. Voor minister De Block telt dat echter niet. In De Standaard zegt ze: "Ik heb veel respect voor de therapeutische vrijheid, maar het is niet aan huisartsen om te oordelen wie in financiële moeilijkheden zit. De wet geeft aan wie in aanmerking komt voor een gunstregeling en dat is een recht. Uw arts is uw bankier niet, hij heeft geen zaken met uw financiën." Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vindt dit niet kunnen. "Net dit is voor ons huisartsen die nog wel actief zijn in het beroep een brug te ver," aldus het SVH. "De verplichting tot toepassing van de regeling derde betaler maakt immers dat we net wel het sociale statuut -en dus de financiële situatie van onze patiënt moeten opvolgen." Extra werk dus en bovendien is de informatica een knoeiboel. Het SVH wijst er ook op dat de wettelijke indeling in wie al dan niet recht heeft op een verhoogde terugbetaling faalt. "Een groot aantal patiënten bij wie verhoogde terugbetaling is toegekend staat financieel sterker dan velen die dit recht niet kregen", dixit het SVH. Het syndicaat vraagt dat de regeling derde betaler door iedereen kan worden toegepast maar dan op vrijwillige basis binnen de vertrouwelijkheid van de relatie tussen GMD-houdende huisarts en de patiënt."