...

De onderzoekers vergeleken de gegevens van ongeveer 9.000 mensen uit parochiale registers die betrekking hadden op de periode 1750-1900 met omgevingsfactoren, waaronder de sterkte van de zonnestralen. Uit hun analyse bleek dat de kinderen die geboren werden in de zonnigste jaren 5,2 jaar minder lang leven, en dat ze een zeer hoog risico liepen om in de eerste twee levensjaren te overlijden. Die kinderen waren ook minder vruchtbaar, en dat fenomeen hield meerdere generaties aan. De onderzoekers stelden ook vast dat de effecten van de zon sterker doorwogen bij meisjes dan bij jongens en dat die effecten het meest uitgesproken waren bij arme meisjes die in landelijke gebieden leefden. Volgens de auteurs vermindert UV-straling het gehalte aan vitamine B9 (foliumzuur) in het lichaam. Dat foliumzuur is evenwel noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van de foetus. Ze stellen ook dat kinderen die op het platteland leven meer worden blootgesteld aan UV-straling, en dat de schadelijke effecten daarvan nog versterkt werden door een voeding die weinig vitaminen en mineralen met een antioxiderende werking bevat. Nu zou een meer doorgedreven onderzoek moeten gebeuren om die resultaten te bevestigen bij mensen met verschillende huidskleuren en die op een andere breedtegraad leven.