...

België is een van de enige landen waar euthanasie is toegelaten, en sinds vandaag ook een van de enige landen waar euthanasie bij minderjarigen is toegelaten. België is wellicht het enige land waar geen expliciete mininumleeftijd op euthanasie staat - in Nederland is euthanasie pas mogelijk vanaf 12 jaar.In ons land kozen de opstellers van de wet ervoor geen minimumleeftijd in de wet op te nemen, maar wel om de maturiteit van het kind door een kinderpsychiater of psycholoog te laten beoordelen: "De geraadpleegde specialist neemt kennis van het medisch dossier, onderzoekt de patiënt, vergewist zich van de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige en attesteert dit schriftelijk."