...

Dat biedt uitzicht op een betere behandeling op maat: het aantal biopsies kan dan worden verminderd en er kan een antirejectiebehandeling op maat worden gegeven. (referentie: Suthanthiran M et al. N Engl J Med. 2013;369:20)