...

Dat de urgentietoeslag er komt is nog een onderdeel van het vorige akkoord artsen-ziekenfondsen - het akkoord 2016-2017 hernomen door het 'mini-akkoord". In april vorig jaar kreeg het extra tarief ook de goedkeuring van het Verzekeringscomité.De gynaecologen hebben ondertussen weer een jaar geduld moeten oefenen - maar dat geduld wordt binnenkort eindelijk beloond. De Bvas meldt dat het KB is getekend en binnenkort in het Staatsblad verschijnt. Over twee maanden zou het van toepassing zijn.Het akkoord artsen-ziekenfondsen bepaalde dat de Nationale Commissie de impact van deze maatregel op de toetreding tot het akkoord zal monitoren. Ook koppelde het akkoord de toeslag aan inspanningen om de praktijkvariatie inzake het gebruik van sectio te verminderen en het aandeel daarvan in het totaal aantal bevallingen in overeenstemming te brengen met de richtlijnen.De BVAS claimt de toeslag in ieder geval als een overwinning. De vertegenwoordigers van dit syndicaat, zo benadrukt het, hebben "in de overlegcommissies van het RIZIV jarenlang geijverd voor de invoering van dit urgentietarief".