...

Het is alweer enkele weken geleden dat er alarm is geslagen en dat de Nationale Veiligheidsraad nieuwe, strengere maatregelen - aanvankelijk met tegenzin en te voorzichtig - af is gaan kondigen.De experts waarschuwden meteen dat het weken zou duren voor het effect van de nieuwe maatregelen zou voelbaar worden. Het is dus nog vroeg om de verwachtingen hoog te stellen.Maar de laatste dagen zie je de curve toch wat afvlakken. We tonen dat heel aanschouwelijk voor de evolutie van de zevendaagse gemiddelden.Over het hele land is het zevendaagse gemiddelde in vergelijking met de vorige periode toch nog met 49% gestegen. Vlaanderen is goed voor 65,5% van de nieuwe gevallen. Hier stijgt het gemiddelde over de laatste periode van 7 dagen met maar 24% in vergelijking met het gemiddelde voor de 7 dagen tevoren.De andere gewesten lijken hun 'achterstand' wat in te halen. In Wallonië zie je nog een stijging met 90% van de zevendaagse gemiddelden. In Brussel, waar gevreesd wordt dat men te weinig nieuwe gevallen op de radar kreeg in de voorbije periode, ziet men zelfs een stijging met 154%.De tabellen hieronder bevatten de dagcijfers over covidpatiënten in het ziekenhuis, en van het aantal positieve PCR-tests.