...

Het duurt immers altijd wel enkele weken voordat het effect van de nieuwe maatregelen zichtbaar wordt. In ons land is de tweede golf duidelijk een feit. En zoals we van de eerste golf al weten, de curve gaat steil omhoog, maar dan slechts zeer langzaam weer omlaag.Zelfs in het aantal sterfgevallen zien we al een opwaartse trend. Al gaat het nog om geringe aantallen, die meer aan toevallige schommelingen onderhavig kunnen zijn.In onderstaande tabellen geven we u de dagcijfers voor de ziekenhuisopnamen en het aantal opgenomen covidpatiënten. Ook in het aantal covidpatiënten dat op intensieve zorg ligt en dat beademd moet worden, wordt een opwaartse trend nu wel duidelijk zichtbaar. Een belangrijke indicator is ook hoeveel van de uitgevoerde tests er positief blijken. Dat gaat gemiddeld naar 3% toe voor het hele land. Omdat in de rapporten of op het dashboard van Sciensano niet wordt aangegeven hoeveel tests er op een bepaalde datum werden uitgevoerd, berekenden we het percentage in onderstaande tabel aan de hand van de cumulatieve totalen.Het cumulatieve totaal van het aantal uitgevoerde tests en dat van het aantal positieve gevallen, trokken we telkens af van de totalen van de dag voordien. Als referentie geven we ook de aantallen weer voor de eerste week van juli, toen de tweede golf nog in de kinderschoenen stond.