...

Sciensano verandert het geweer van schouder wat de dagelijkse rapportering van de covidcijfers betreft. Het legt de nadruk op de evolutie op iets langere termijn en rapporteert minder cijfers over de voorbije dag zelf.Het resultaat ziet u in de cijfers in de afbeelding. Het gemiddelde cijfer voor de voorbije periode van 7 dagen wordt vergeleken met het gemiddelde cijfer voor de periode van zeven dagen daarvoor.Dat voor het aantal positieve diagnostische tests op Sars-CoV-2, het aantal sterftegevallen en het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen. Sciensano berekent ook het percentage dat deze gemiddelden zijn gedaald.Het aantal nieuwe bevestigde gevallen van covid blijft stabiel (-1%), het aantal sterftegevallen is gedaald met 25%, en voor het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen geeft Sciensano een daling op van 22%.De redenering van Sciensano is dat deze gemiddelden minder onderhavig zijn aan toevallige schommelingen?De dagcijfers voor het aantal opgenomen covidpatiënten konden we wel nog voor u op een rijtje zetten.De dagcijfers vindt u ook terug op de zogenaamde dashboards van Sciensano. Maar de cijfers worden wel anders gerapporteerd. Het aantal positieve tests en het aantal sterfgevallen worden geteld op de dag dat de tests plaatsvonden, of de personen overleden. In de vroegere rapporten werden ze meegeteld voor de dag dat de melding bij Sciensano toekwam.Daardoor duurt het ook even voor de laatste incidentie- en mortaliteitscijfers in het dashboard verschijnen - daar zit drie dagen 'vertraging' op.Kent u de dashboards niet, dan helpen we u snel even op weg. Om een cijfer voor een dag te weten te komen, moet u de cursor van uw muis plaatsen op het staafje van die dag in de grafieken. Bijkomend obstakel: de balkjes van de voorbije dagen zijn soms zo geslonken dat ze bijna onzichtbaar zijn. Dat kunt u corrigeren door een periode voor de weergave in te stellen.Sciensano meldt ook dat het gedurende het weekend niet langer dagrapporten zal opstellen. Alvast één iemand vindt dit niet zo leuk.