...

De trends van de zevendaagse gemiddelden liegen er niet om: covid zit weer in de lift. De laatste cijfers wijzen op een stijging van de trend met liefst 66%. Vorige week bedroeg, voor zover al bekend, het aantal nieuwe, bevestigde besmettingen met Sars-CoV-2 op twee dagen zelfs meer dan 200. Het is van mei geleden dat het aantal besmettingen op één dag tijd zo sterk toenam.Ook de cijfers in de ziekenhuizen dalen niet meer, zoals uit onderstaande tabel blijkt. De experts noemen deze trend verontrustend.Sciensano geeft voor het aantal bevestigde gevallen ook weer de dagcijfers, iets waarop van verschillende kanten was aangedrongen. De dagcijfers kunnen overigens in de grafieken van het dashboard worden gezien. (De cijfers verschijnen in een pop-up wanneer men de muis over een balkje brengt.)Maar nog steeds vult Sciensano alleen de cijfers van het aantal positieve tests in het weekend aan. De andere cijfers worden al enkele weken niet meer in het weekend bijgewerkt en op zondag en maandag zie je daarmee geen nieuwe cijfers meer over de ziekenhuisopnamen, het aantal sterfgevallen,...Opvallend is wel dat positieve tests op Sars-CoV-2 nu veel meer in de jongere leeftijdsgroepen voorkomen. De onderstaande grafiek links geeft de distributie over de verschillende leeftijdsgroepen weer van alle positieve PCR-tests voor het virus die in de voorbije maanden zijn uitgevoerd, terwijl rechts wordt weergegeven hoe de positieve tests in de periode van 9 tot 15 juli verdeeld zijn over de verschillende leeftijdsgroepen.