...

Het aantal nieuw positieve geteste gevallen lag op donderdag 18 juni duidelijk boven de honderd, de dag erop weer beduidend lager. Wanneer men de trends neemt van de gemiddelden voor zeven dagen, wijzen de drie laatste berekeningen telkens op een negatieve evolutie: voor het aantal nieuwe gevallen (min 3% tot min 6%), het aantal nieuwe opnamen (min 2% tot min 4%), het aantal patiënten op intensieve zorg (min 5% tot min 6%)en het aantal sterfgevallen (min 7% tot min 9%).Voorbije donderdag mochten er 27 covidpatiënten het ziekenhuis verlaten, en vrijdag 42.Volgens de gegevens van Medex ligt het aantal gevallen van ziekteverzuim bij ambtenaren iets lager dan de voorbije jaren. De incidentie van consults bij de huisarts wegens griepklachten bleef vrij stabiel: 59 per 100.000 inwoners (inclusief telefonische raadplegingen), in vergelijking met 44 per 100.000 inwoners de week ervoor. De incidentie steeg vooral bij volwassenen van 15-64 jaar in Vlaanderen.