...

Wanneer men de zevendaagse gemiddelden bekijkt, daalt het aantal nieuwe gemelde gevallen van overlijden met 4 tot 8% per dag, het aantal nieuwe door een PCR-test bevestigde gevallen van covid -19 met 6 tot 10% per dag, het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen met 2 tot 5% per dag, en - last but not least - het aantal covid-19-patiënten op intensieve zorg met 4 tot 5% per dag.Gisteren mochten maar 27 covid-19-patiënten het ziekenhuis verlaten, maar voor de voorbije drie dagen loopt dat getal op tot 356. Het totaal aantal personen dat wegens covid-19 in het ziekenhuis werd opgenomen maar ondertussen het ziekenhuis weer kon verlaten ligt nu op 14.657.Tabel met evolutie indicatoren in de voorbije dagen