...

Alle trends voor de zevendaagse gemiddelden zijn negatief, vooral voor het aantal sterfgevallen (min 8% tot min 9%) en het aantal patiënten op intensieve zorg (-5%).De trend voor het aantal nieuwe besmettingen blijven ook licht negatief (min 2%), evenals voor het aantal nieuw opgenomen patiënten (min 2%).Er werden gisteren 57 covidpatiënten uit het ziekenhuis ontslagen. In totaal hebben al 16.684 patiënten die opgenomen werden wegens covid ondertussen het ziekenhuis weer kunnen verlaten.Er zijn in totaal al 9.675 gevallen van overlijden door covid gemeld, waarvan 49% overleed in het ziekenhuis en 50% in een woonzorgcentrum.