...

Er werden gisteren 190 covid-19-patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Het totaal aantal personen dat wegens covid-19 in het ziekenhuis werd opgenomen maar ondertussen het ziekenhuis weer kon verlaten ligt nu op 14.301.Tabel met evolutie indicatoren in de voorbije dagenDe trends van het zevendaags gemiddelde blijven ook in de gunstige richting evolueren. Aantal nieuwe bevestigde besmettingen -10%; aantal nieuw gerapporteerde sterfgevallen: -6%; aantal nieuwe ziekenhuisopnamen: -8% en aantal covid-19-patiënten op intensieve zorg: -4%.De grafieken van Medex wijzen niet op een toename van het werkverzuim bij ambtenaren wegens ziekte. De evolutie van het aantal consultaties wegens griepale klachten bleef de voorbij week ook tamelijk stabiel.