...

De kamers worden voor de helft aangeduid door de beroepsorganisaties van de niet-conventionele praktijken, en voor de helft door de geneeskundefaculteiten. De eersten hoeven niet noodzakelijk arts te zijn, de laatsten uiteraard wel. Minstens n lid van de academische vleugel moet huisarts zijn.De kamers tellen minimum tien en maximum 16 leden, gelijk verdeeld tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Dit zijn de artsen afgevaardigd door de Vlaamse geneeskundefaculteiten.Acupunctuur: de werkende leden zijn Dirk Devroey (VUB), Euge Vandermeersch (diensthoofd anesthesie KU Leuven) en Peter Leysen (UGent). Dr. Leysen is huisarts en werkte mee aan aanbevelingen van Domus Medica. Opvolgers zijn Wim Betz, Eric Mortier en Agnes Meulemans.Chiropraxie: Jan De Maeseneer (UGent) en de Leuvense traumatoloog Paul Broos worden effectieve leden. De enige Nederlandstalige plaatsvervanger in de academische vleugel is Pierre-Paul Casteleyn, orthopeed van het UZ Brussel.Osteopathie: Jan De Maeseneer en revalidatiearts en decaan Lieven Verstraeten van UGent zijn werkende leden, evenals Lieven Lagae, kinderarts van het UZ Leuven. Opvolgers zijn Roy Remmen en Paul Broos.Homeopathie: de Gentse hoogleraar huisartsgeneeskunde Thierry Christaens (onder meer van vzw Farmaka) en Veronique Verhoeven (KU Leuven) worden effectieve leden. Plaatsvervangers zijn Eric Mortier (UGent) en Herman Bobbaers (KU Leuven).