...

Het traditionele mondelinge examen is in het gedrang, blijkt uit een rondvraag bij de vijf Vlaamse universiteiten. Allemaal maken ze melding van een daling in het aantal mondelinge verdedigingen, maar aan de KU Leuven en de UHasselt is die het felst te voelen. Daar nam het aantal mondeling afgenomen examens af met 15%.Meerkeuzetoetsen, papers en schriftelijke examens hebben de overhand genomen, verklaart vicerector onderwijsbeleid Ludo Melis (KU Leuven). "Tien jaar geleden maakten schriftelijke proeven slechts 30% uit van het totaal, nu ligt dat om en nabij de 45%. Die evolutie gaat ten koste van de mondelinge examens, die we zagen dalen tot 40%."De grote lesgroepen - aan de KU Leuven kwamen er tussen 2003 en 2013 tienduizend studenten bij - spelen een rol. "Maar de focus op kwaliteitscontrole en gelijke beoordeling is ook toegenomen", zegt Melis. "Het is eenvoudiger om dat te bereiken met dezelfde opdrachten voor iedereen dan met persoonlijke vragen. We merken ook dat de studenten zelf vragende partij zijn voor meer feedback en transparantie. Die kunnen wij hen gemakkelijker geven bij schriftelijke examens."Ook koesteren de universiteiten angst voor juridische stappen door studenten. In 2012 klopten 345 jongeren aan bij de Raad voor Examenbetwistingen. De Universiteit Hasselt verplicht professoren dan ook om een kort motivatieverslag te schrijven over de mondelinge toets.