...

Vandaag de dag bepalen onderzoekers via de analyse van rioolwater hoeveel drugsdeeltjes dat afvalwater bevat. Of dat aantal deeltjes rechtstreeks verbonden kan worden aan het druggebruik van de omwoners, is evenwel niet geweten. Of beter: nog niet geweten. Zeventien instellingen haalden zopas een subsidie van de Europese Unie binnen om deze methode te valideren (*). Onder hen: de Universiteit Antwerpen, die het druggebruik in de stad Lier onder de loep zal nemen.Drugstoeristen?Drie maanden lang zullen onderzoekers van de universiteit monsters nemen uit de waterzuiveringsinstallatie in Lier. Tegelijkertijd zullen ze vragenlijsten afnemen van de inwoners, om op die manier te kunnen nagaan of veranderingen in gebruik per direct merkbaar zijn in het rioolwater. "We willen weten of, en zo ja, in welke mate het aantal drugsdeeltjes in het water samenhangt met het gebruik van de inwoners zelf", verduidelijkt professor Guido Van Hal van de vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde aan de Antwerpse universiteit. "Nu weten we niet zeker of een hoge concentratie in een bepaalde regio per definitie wijst op frequent gebruik door de inwoners van die streek. Wie weet zijn er niet-inwoners in het spel die in het weekend drugs komen gebruiken in die stad. Of heeft een drugsbende die op de hielen werd gezeten door de politie haar voorraad in het toilet doorgespoeld - bij sommige drugs vind je sporen in het afvalwater terug die erop wijzen dat ze daadwerkelijk door mensen zijn gebruikt, maar dat geldt niet voor alle drugs.""Het belang van het valideren van de 'rioolwatertechniek' is groot", gaat hij verder. "Als de resultaten van de wateranalyse overeen zouden stemmen met de antwoorden op de vragenlijsten, betekent dit dat we druggebruik louter en alleen kunnen inschatten op basis van afvalwater. De vragenlijstmethode, die veel tijd en geld kost, zouden we dan kunnen overslaan. We zullen ons trouwens niet enkel focussen op middelen zoals cannabis en cocaïne, maar ook op medicijnen, alcohol en tabak."15 jaar of ouderVan Hal en co. mikken met hun vragenlijst op alle inwoners van Lier die 15 jaar of ouder zijn. "Mensen kunnen de lijst eenmalig invullen, of ze kunnen de vragen meerdere keren beantwoorden gedurende die drie maanden", aldus de Antwerpse professor (foto rechts). "Omdat we ons een zo compleet mogelijk beeld van het middelengebruik in de stad willen vormen, dringen we er wel op aan om de lijst elke week in te vullen. Een tombola voor 'regelmatige deelnemers' moet de mensen over de streep helpen trekken...""Deelname aan het onderzoek is uiteraard geheel vrijwillig, en iedereen kan op elk moment uit de studie stappen", vult Van Hal aan. "Bedoeling is om de vragenlijsten zoveel mogelijk elektronisch af te nemen - intekenen kan via www.rioleerjijmee.be. Begin vorige week hebben we een brief met alle informatie verstuurd naar iedere inwoner van Lier van 15 of ouder, en de komende weken en maanden herhalen we onze boodschap via de communicatiekanalen van de stad."Of all places...Waarom koos de UA trouwens Lier als 'proeftuin' voor dit onderzoek? "Er speelden enkele factoren mee bij die beslissing", aldus prof. Van Hal. "Eerst en vooral komt de collectie van het afvalwater goed overeen met het grondgebied van Lier - met andere woorden: het verzamelde afvalwater in de zuiveringsinstallatie is afkomstig van Lier en niet van een andere regio. En daar komt nog bij dat Lier een stad met een 'beheersbaar' aantal inwoners is, iets wat toch van belang is als je vragenlijsten af moet nemen."