...

De onderliggende boodschap is duidelijk: de universitaire ziekenhuizen vragen meer geld maar vinden dat ze gematigd zijn in hun eisen. Momenteel ontvangen de Belgische UZ's 4,6% van hun budget om hun universitaire opdrachten uit te voeren. Dat komt neer op 139 miljoen. De RUZB wijst erop dat in Nederland, Duitsland en Zwitserland dit oploopt tot meer dan 20%. Het onderzoeksbureau Antares voerde een nieuwe vergelijkende studie uit over de financiering van de specifieke missies van de UZ's in acht landen - Duitsland, Canada, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Nederland, Zweden en Zwitserland. Daaruit blijkt dat de Belgische UZ's slechts bescheiden gefinancierd worden. Ze doen het bijvoorbeeld met een zevende van wat de noorderburen besteden aan onderzoek. En in Frankrijk, Spanje en Zweden gaat het over 9%, bijna het dubbele van wat de Belgische UZ's krijgen. "En ondanks die beduidend betere financiering luiden ook de Duitse, Zwitserse en Zweedse UZ's de alarmbel omdat ze deficitair werken", aldus de RUZB.ProjectfinancieringOns land telt één universitair ziekenhuis per 1,6 miljoen inwoners. Daarmee behoren we tot de Europese middenmoot en zijn we vergelijkbaar met Denemarken, Zweden en Zwitserland. In al deze landen spelen de UZ's een prominente rol in de opleiding van artsen. Verder stelt de RUZB nog vast dat vooral in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Nederland derdelijnszorg een zaak is van de universitaire ziekenhuizen. Zowat alle landen hebben de neiging gespecialiseerde zorg te concentreren om betere kwaliteit te waarborgen. En behalve in Denemarken is onderzoek overal toegewezen aan de universitaire centra. Zwitserland, Duitsland en Denemarken financieren onderzoek grotendeels structureel, al tekent er zich wel een tendens naar meer projectfinanciering af. Tot slot wijst de RUZB er nog op dat de zeven Belgische UZ's de laatste drie jaar meer dan honderd miljoen besparingen werden opgelegd.