...

De Raad van Universitaire Ziekenhuizen van België lanceert een website www.geenzorgzonderinnovatie.be om de 'overmaat' aan besparingen aan te klagen. Volgens de ziekenhuizen worden ze disproportioneel getroffen en komen daarmee hun specifieke opdrachten in het gedrang: opleiding van gespecialiseerde artsen, het translationeel onderzoek en de zorg voor patiënten met complexe pathologie.Structurele onderfinanciering De UZ's hebben sinds 2011 meer dan 100 miljoen bespaard. Ze stellen zelf dat zij niet alleen moeten besparen en zeggen dat ze hun bijdrage zeker willen leveren. Maar recente maatregelen treffen de UZ's buiten verhouding, beweren ze. Vooral omdat de extra middelen die ze sinds 2002 krijgen voor hun specifieke opdrachten zeer beperkt zijn gebleven. Het aandeel van die financiering bedraagt maar 5% van het totaal, terwijl dat bij hun tegenhangers in de buurlanden tussen 15 en 25% schommelt.Vooral dat het bench-to-bedsideonderzoek onvoldoende gefinancierd wordt, kaarten de UZ's aan. Het translationele onderzoek, dat nieuwe fundamentele inzichten vertaalt in klinische praktijk, is nodig om een 'state of the art'-behandeling te kunnen bieden aan patiënten met zware complexe aandoeningen.Met de petitie willen de UZ's nu hun structurele onderfinanciering onder de aandacht brengen van de politici - van de huidige en de toekomstige regering. De overheid moet meer middelen investeren in medische innovatie, zo luidt de motivering.