...

Volgens Professor Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) en zijn collega's is een universele aanpak de beste optie om hepatitis B uit de wereld te helpen. "Binnen Europa hebben vandaag 47 landen hepatitis B opgenomen in hun universeel vaccinatieprogramma voor kinderen. Zes landen, waaronder Groot-Brittannië en verschillende Scandinavische landen, houden nog vast aan een doelgroepenaanpak. Nochtans blijkt dat landen met een universeel hepatitis B-vaccinatieprogramma hun incidentie zagen teruglopen na de invoer ervan."Universele vaccinatieprogramma's zijn ook beter geschikt om de moderne migratiestromen op te vangen, menen de pleitbezorgers. "De migratie van grote groepen zorgt voor een ander beeld van de epidemiologie. Door te kiezen voor een universele vaccinatie bereid je je land beter voor op deze migratiestromen. Het beschermt zowel de kinderen als de oudere generaties, bij wie besmetting via seksuele transmissie kan gebeuren."Budgettair aspect?De groep die staat voor target-vaccinatie beroept zich daarvoor op het budgettaire aspect. "In landen met een zeer lage incidentie van hepatitis B is de kosteneffectiviteit van een universeel programma niet aangetoond. Binnen Europa zijn er op dat vlak grote verschillen, vandaar dat een harmonisering van het Europese vaccinatieprogramma geen doel op zich zelf mag worden", schrijft de Finse prof. Tuija Leino.Prof. Van Damme is het daar echter niet mee eens. "Met de huidige vaccinprijzen klopt dat argument niet langer. Een universele vaccinatie, waarbij bepaalde leeftijdsgroepen worden aangesproken (bijvoorbeeld zuigelingen, kinderen of adolescenten), is zelfs veel efficiënter om uit te voeren. Het identificeren en vaccineren van de risicodoelgroepen voor hepatitis B daarentegen is bijzonder moeilijk uitvoerbaar."