...

Het spreekt vanzelf dat de verdere regionalisering voorzien in de zesde staatshervorming een impact heeft op de ziekenhuizen én op de artsen-specialisten in die ziekenhuizen. Daarop speelt het bestuurscomité nu in. Helemaal rond is de interne herstructurering nog niet. Een buitengewone algemene vergadering moet eveneens nog zijn fiat geven. Dat lijkt niet meer dan een formaliteit. Die buitengewone algemene vergadering komt samen op 11 oktober, de dag dat het VBS zijn 60-jarige bestaan viert met een symposium.Communautaire realiteit We spraken VBS-voorzitter dokter Jean-Luc Demeere over deze ingrijpende structuurwijziging bij de grootste specialistenvereniging van het land. "In het directiecomité van het VBS", aldus Demeere, "zijn 26 verenigingen en drie geaffilieerde verenigingen vertegenwoordigd. De statuten zijn nu dus aangepast aan de zesde staatshervorming. Want officieel is onze naam 'Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten'. Het gaat dan zowel over Nederlands- als over Franstaligen. Weldra wordt het VBS echter geconfronteerd met de communautaire realiteit. De geneeskunde zal anders uitgeoefend worden in Brussel dan in Wallonië of in Vlaanderen. De erkenning van ziekenhuizen wordt bijvoorbeeld geregionaliseerd. In Vlaanderen is dat het eenvoudigst, in Franstalig België zijn er drie entiteiten: de Franse Gemeenschap, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest." Concreet richtte het VBS -dat via de aangesloten verenigingen goed is voor circa 8.000 artsen-specialisten- gisterenavond dus de Artsenvereniging van Specialisten (AVS) en de Association des Médecins Spécialistes Francophones (AMSF) op.Niet nostaligisch Dokter Jean-Luc Demeere staat niet nostalgisch stil bij het verleden. "We moeten ons aanpassen aan de evolutie van de specialistische geneeskunde in ons land. Als VBS hadden we geen keuze. Zo zal de interventionele cardiologie bijvoorbeeld verschillen in noord en zuid. Het spreekt vanzelf dat een 'Belgisch' Verbond niet meer kan onderhandelen met de regionale overheden." Uiteraard blijven er ook nog heel wat bevoegdheden federaal. Daarom behoudt het VBS een federale koepel met twee naast elkaar bestaande verenigingen. Dokter Demeere: "In die zin blijft het VBS een 'Belgische' structuur met een voorzitter en een secretaris-generaal. We hadden ook al een Nederlands- en een Franstalige vice-voorzitter. Ook dat blijft. Dit alles was het uitgangspunt voor de oprichting van de twee regionale verenigingen AVS en AMSF. En uiteraard blijft het uitvoerend bureau -dat wekelijks vergadert- op de voet opvolgen wat er federaal en in de taalgemeenschappen gebeurt.