...

De IMA-atlas is voortaan te raadplegen via een speciaal daarvoor ontworpen website. "Iedereen kan hier toegang krijgen tot een hele reeks gevalideerde gezondheidsdata. Die toegang is gratis maar geïnteresseerden moeten zich wel registreren en de gebruiksvoorwaarden aanvaarden. Op die manier krijgen wij ook een beeld van onze gebruikers en kunnen we rekening houden met hun vragen naar bepaalde data of statistieken. Alle geregistreerde gebruikers krijgen ook systematisch een nieuwsbrief van het IMA, waarmee we hen op de hoogte houden van nieuwigheden op de site", preciseert Patrick Verertbruggen.Corporatistisch?Het IMA pareert met dit initiatief de kritiek dat de ziekenfondsen al te corporatistisch zouden omspringen met hun data. "We zijn door onze deelname aan tal van studies en door onze schat aan informatie uit de ziekteverzekering uitgegroeid tot een referentie binnen de Belgische gezondheidszorg. Maar wij willen geenszins op onze data 'blijven zitten'. We beseffen dat er hier heel wat vraag naar is. Vandaar dat we nu deze belangrijke stap zetten om deze referentiebronnen zelf aan te reiken. Gebruikers kunnen op de site terecht voor objectieve en gevalideerde cijfers over onze gezondheidszorg. Daarnaast willen we hiermee ook overheden bijstaan bij het maken van beleidskeuzes in de moeilijke evenwichtsoefeningen tussen kostenbeheersing, kwaliteit en financiële haalbaarheid."WijkniveauConcreet stelt het IMA cijfers ter beschikking die tot tien jaar teruggaan. Het engageert zich ook om de gegevens regelmatig te actualiseren. "De ontsluiting wordt aangeboden aan de hand van een zestal thema's: demografie en socio-economie, preventie, gezondheidstoestand, zorgconsumptie, toegankelijkheid en organisatie van de gezondheidszorg. Concreet gaat het in een eerste versie over algemene cijfers van de Belgische populatie, de prevalentie van diabetes, borstkankerscreening, antibioticaconsumptie, prenatale zorg, het aantal GMD's, contacten met de huisarts enz. Geleidelijk aan zal dit aanbod aangevuld worden met nieuwe datasets uit opgeleverde IMA-projecten. Daarnaast zullen ook externen nieuwe indicatoren kunnen aanbevelen."Gebruikers kunnen data opvragen op verschillende niveaus. "Zo is het mogelijk om te kiezen voor het nationale, het regionale en zelfs het gemeentelijke niveau. Wie een nog gedetailleerder niveau wil in beeld brengen, zoals het wijkniveau, moet daarvoor een gemotiveerde vraag richten aan het Stuur-en Coördinatiecomité van het IMA. Dit forum zal dan evalueren dat, conform de privacyregeling, een specifieke toegang kan worden gegeven."Geen globale koepelDe IMA-atlas bevat gegevens van alle verzekerden van ons land. Maar dat betekent nog niet dat hiermee alle Belgische gezondheidsdata nu onder één digitaal dak zijn samengebracht en toegankelijk gemaakt. De cijfers van de FOD Volksgezondheid blijven bijvoorbeeld buiten de atlas. "Als er op termijn een globale digitale koepel voor deze data tot stand zou komen, zijn wij zeker bereid om ook daaraan mee te werken."