...

Met Uppad kunt u de gegevens bekijken over uw visum, uw erkenning, uw accreditering,... Werkadressen, uw conventiestatus en uw financiële gegevens kunt u ook beheren via deze toepassing.DatabankenUppad staat voor Unique Portal for Professionals for Administrative Data. Het biedt u een venster op uw gegevens in de databank van het Riziv, het 'kadaster' van de zorgberoepen van de FOD Volksgezondheid, eventueel andere databanken van de betrokken administraties (dat zijn nog 'Zorg en Gezondheid' en het eHealth-platform).Achter Uppad staat nog een ander letterwoord: CoBRHA (Common Base Registry for HealthCare Actor). Een project van dezelfde administraties en het FAGG om hun databases over de zorgactoren te integreren. Het e-Healthplatform bewaakt CoBRHA en gebruikt het om uw toegangsrechten tot verschillende toepassingen te beheren.Single sign onDankzij Uppad kunt u uw gegevens bekijken, en de toepassing biedt u ook de mogelijkheid om sommige gegevens aan te passen. Dat gaat dan via een koppeling naar een onderliggende applicaties, bijvoorbeeld modules van MyRiziv om uw adressen of betalingsgegevens aan te passen.Uppad werkt met het principe van een 'single sign on': als het u doorschakelt naar een andere toepassing blijft u ingelogd en moet u zich niet opnieuw aanmelden met bijvoorbeeld een wachtwoord.Via Uppad kunt u dus ook de gegevens beheren uit MyRiziv, maar MyRiziv blijft daarnaast als een afzonderlijke toepassing bestaan. U hebt de keuze.Fouten signalerenBij de bekendmaking van Uppad signaleerden de administraties ook dat ze, bij het samenvoegen van de gegevens uit de verschillende databronnen, soms fouten ontdekten - gegevens die niet overeenkwamen. De fouten werden zoveel mogelijk gecorrigeerd, maar mocht u er zelf nog opmerken dan wordt u gevraagd dat recht te zetten. Zijn het gegevens die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u de fout melden via een onlineformulier. Dat vindt u onder 'Informatieaanvraag' op de startpagina.ComplexiteitHet Riziv waarschuwt ervoor dat aanpassingen niet dadelijk zichtbaar zijn in Uppad. Wanneer u een aanpassing doet in de MyRiziv-databank, dan kan het 24 uur duren voordat dit doorstroomt naar Uppad.Dat heeft ermee te maken dat CoBRHA de data uit de verschillende bronnen wel centraal verzamelt, maar de verschillende administraties hun eigen databanken blijven beheren.U begrijpt het, de complexe onderliggende structuur maakt het creëren van een echt uniek loket moeilijk - maar Uppad biedt je toch die eengemaakte toegangspoort.