...

De bacterie is drager van het mcr-gen, waardoor ze resistent is tegen colistine, het antibioticum dat als laatste redmiddel wordt beschouwd. In dit geval kwam de patiënte er bovenop omdat de gemuteerde bacterie gevoelig was voor carbapenems, een andere groep van antibiotica die wordt voorbehouden voor infecties met kiemen die resistent zijn tegen de gebruikelijke behandelingen. Toch is dit een verontrustende bevinding. De onderzoekers vrezen immers dat het geduchte gen dat tot resistentie tegen colistine leidt zich verspreidt naar andere bacteriën die al resistent zijn tegen de klassieke antibiotica, zoals stammen van CRE (carbapenem-resistant Enterobacteriaceae). Bij infecties met die kiemen kan de mortaliteit oplopen tot maar liefst 50%. Bovendien doemt het beeld weer op van een wereld waarin we machteloos staan tegenover bacteriën, en wijst dit geval er nog maar eens op dat de toenemende onwerkzaamheid van antibiotica een dringend probleem geworden is voor de wereldwijde volksgezondheid en voor de toekomstige generaties.http://aac.asm.org/content/early/2016/05/25/AAC.01103-16