...

Een aantal providers hebben hun EMD-pakket voor de huisarts nog steeds niet aangepast opdat het zou kunnen werken met de laatste versie van Recip-e. Dat heeft een pijnlijk neveneffect: de beperking dat een voorschrift hoogstens drie maanden geldig blijft, is vandaag nog steeds niet opgeheven.Het Riziv stelt de ontwikkelaars een ultimatum. Als ze de zaak in oktober niet regelen, verliest hun pakket het officiële label voor 2020. Hun klanten moeten vanaf 1 november dan tevens geneesmiddelen voorschrijven met Paris. Volgens Marc Moens van BVAS - tevens voorzitter van de vzw Recip-e - zijn 85% van de voorschriften al opgesteld met de laatste versie. Het gaat maar om een beperkt aantal pakketten. Het Riziv zal de namen eerstdaags op zijn website meedelen. Kartel-voorzitter Reinier Hueting betreurde het tijdens de vergadering dat de klanten/huisartsen door de actie van het Riziv gegijzeld worden, maar heeft geen begrip voor de providers: "Ik hoor dat het om een kleine ingreep gaat". De dossiers van de wachtposten (trimester april-juni) die sinds het begin van de covidcrisis hun deuren in de week hebben geopend, zijn afgehandeld. De meeste wachtposten bleven ruim binnen het budget van 50.000 euro voor drie maanden. De mogelijkheid om de wachtposten open te houden tijdens de week wordt tot het eind van dit jaar behouden. De wachtposten krijgen 75% van hun goedgekeurd budget voor dit eerste trimester en nu ook voor het tweede en het derde. Voor het tweede wordt nog eenmaal een financieel rapport gevraagd. Voor de begroting 2021 blijft het wachten op de krijtlijnen. Vraag is vooral of er een groeinorm van 2,5% komt. De boekhouding van het Riziv maakte een theoretische raming van de uitgaven voor 2020, alsof het een normaal jaar zou zijn geweest. Het komt daarbij uit op een geschat tekort van 540 miljoen euro op de begroting van 2021. Zelfs als de groeinorm 2,5% wordt, zou er nog steeds een tekort zijn van 270 miljoen euro. Volgens Marc Moens kan men deze boodschap niet verkopen aan de gezondheidswerkers die in 2020 al zeer zware offers hebben gebracht. Verder vernemen we dat er toch een oplossing in de maak zou zijn voor het voorschriftloze griepvaccin voor 50-plussers. Dat de beslissing over het samenvoegen van nomenclatuurnummers voor het teleconsult nog even op zich laat wachten. Dat de vraag om de vergoedingsmaatregel voor de PBM-kosten te verlengen, voorlopig in de ijskast blijft zitten. De covidbarometer zal vandaag op 1 oktober van start gaan.