...

Na lectuur van het artikel 'Verplichte derde betaler: overgangsperiode tot 1 oktober' in de online nieuwsbrief van Artsenkrant kom ik tot de verbijsterende vaststelling dat ik als "niet-geïnformatiseerde" huisarts op de valreep twee jaar uitstel van beroepsverbod heb gekregen! Wie, waar en wanneer is er beslist dat men in België geen dokterspraktijk meer mag voeren indien men niet werkt met een geïnformatiseerd patiëntendossier? Ikzelf ben een huisarts van 61 jaar met een workload van 50 tot 60 uur per week. Als ik de periodieke rapporten (die wij jaarlijks toegestuurd krijgen ter reflectie) van het Riziv over mijn praktijk bekijk, dan hoor ik bij de 5 a 10% collega's met het hoogste aantal ingeschreven patiënten. Mijn Riziv-evaluatiescores in verband met voorschrijfgedrag en consumptiepatroon zitten steeds bij de 25% beste scores. Ik ben geaccrediteerd, ga geregeld naar bijscholingen, lees diverse medische tijdschriften en overleg geregeld met collega's. Daarnaast heb ik al 35 jaar van elke patiënt een uitgebreid en goed bijgehouden medisch dossier... op papier! Enkel en alleen dat laatste punt zou nu plots als gevolg hebben dat ik beroepsverbod zou krijgen bij een groot aantal (vooral de zogenaamde "zwakkere") patiënten! Ook zonder verplichting kwam ik voor 2014 tot de vaststelling dat reeds 50% van mijn inkomen binnenkomt via derde betalende (waarvoor ik gebruik maak van een tariferingsdienst). De voorbije maanden heb ik in de medische pers gemerkt dat er heftige discussies waren over de modaliteiten om de derde betalende toe te passen met informatica. Tot vandaag heb ik niet eerder iets gelezen over een verbod op derde betalende met papieren attesten. Persoonlijk zou ik gerust mijn praktijk geleidelijk wat willen afbouwen. Momenteel wordt de werkdruk echter steeds groter omdat de jonge collega's niet zitten te springen om veel workload over te nemen (en er dus te kort zijn). Vroeger gaven wij oudere collega's vrijstelling van wachtdienst (vanaf 60 jaar, een tijdlang zelfs vanaf 55 jaar). Deze vrijstellingen werden door de jongere collega's afgevoerd! Overal lees en hoor ik dat er te weinig huisartsen zijn maar desondanks riskeer ik dus binnenkort een beroepsverbod! Kafka? Magritte? Riziv? Voor alle duidelijkheid: ik heb natuurlijk wel een computer... die gebruik ik voor communicatie met collega's (wachtverslagen, bloeduitslagen, overleg), opzoeken medische artikels, enzovoort. Dat is inderdaad een meerwaarde van de informatica. In hoever echter een geïnformatiseerd medisch dossier een meerwaarde bij het klinisch werk met patiënten zou hebben, vergeleken met een goed bijgehouden papieren medisch dossier, is mijns inziens nooit ergens aangetoond. Een beroepsverbod alleen gebaseerd op dit criterium is dan ook niet verdedigbaar. Mag ik er, mevrouw de minister, op rekenen (of beter: mogen mijn patiënten er op rekenen) dat ik nog tot begin 2019 mag (?) verder werken als huisarts?