...

De regering Di Rupo I nam de maatregel einde juni 2013 maar voorzag gelukkig wel een overgangsperiode. Wie zijn vennootschap opdoekt voor 1 oktober 2014 kan nog liquideren aan 10%. Tegen de fikse belastingverhoging rees veel protest, niet in het minst bij heel wat artsen. Velen werden jaren geleden immers aangemoedigd om via een vennootschap te werken. Nogal wat oudere zaakvoerders kozen eieren voor hun geld en vereffenden hun vennootschap al.Juridische duidelijkheidMaar ondertussen loopt er ook een verzoekschrift tot vernietiging van de fiscale bepaling bij het Grondwettelijk Hof. Dat werd medio oktober 2013 ingediend door de bekende zakenadvocaat meester Victor Dauginet op vraag van elf individuele zaakvoerders en vier organisaties - het Verbond der Belgische Specialisten (VBS), de Bvas, het Verbond der Vlaamse Tandartsen en het Neutraal Syndicaat der Zelfstandigen.Nu laat een uitspraak van het Grondwettelijk Hof doorgaans een jaar op zich wachten. Wat impliceert dat het arrest er pas zou zijn nadat de belastingverhoging op 1 oktober van kracht wordt. Gelukkig liet het Hof recent aan meester Dauginet weten "dat een arrest mag verwacht worden voor de verhoogde liquidatiebonus in werking treedt". Juridische duidelijkheid is er dus tijdig.BriefEn wellicht ook politieke duidelijkheid. Daarvoor is het wachten op een federale regering. Twee bij de 'Zweedse' coalitie betrokken partijen kantten zich in het verleden fel tegen de belastingverhoging. De kans bestaat dus dat de maatregel wordt teruggeschroefd. Open VLD bepleitte een bijsturing waarbij bedrijfsleiders jaar na jaar reserves opzijzetten en onmiddellijk 10% roerende voorheffing betalen. En N-VA stapte zelf eveneens naar het Grondwettelijk Hof. Via een brief gaan Bvas en VBS beide partijen nog eens herinneren aan die standpunten - van voor de parlementsverkiezingen.