...

Momenteel kunnen tests worden afgenomen door artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, de medisch laboratoriumtechnologen en de studenten in opleiding tijdens hun stage tot arts, verpleegkundige of medisch laboratoriumtechnoloog. De wet die het parlement vorige week donderdag goedkeurde maakt het mogelijk dat ook tandartsen, de apothekers, de logopedisten, de ambulanciers (met minstens 2 jaar beroepservaring) en de mondhygiënisten tests op het Sars-CoV-2-virus kunnen verrichten - met wisser of bloedprik. Ook meer studenten zouden de tests kunnen afnemen.Deze personen moeten vooraf wel een opleiding krijgen door een arts voor de afname en de handelingen daarrond.De snelle goedkeuring in De Kamer was mogelijk door de bepaling toe te voegen als amendement aan een wet die in behandeling was.De wet wordt van kracht zodra ze in het Staatsblad verschijnt en blijft geldig tot eind juni 2021.De Bvas reageert positief op de maatregel. Het artsensyndicaat stelt wel dat deze personen de handeling alleen moeten verrichten in test- of triagecentra - waar de nodige veiligheidsmaatregelen beter verzekerd zijn.Andere maatregelenOver andere maatregelen die zijn getroffen om de huisartsen te ontlasten gaf Karine Moykens als hoofd van het Interfederaal Comité Testing vrijdag uitleg tijdens de persconferentie van het Nationale Crisiscentrum.Een tool waarmee arbeidsartsen en schoolartsen een testafname kunnen aanvragen zal beschikbaar zijn vanaf 3 november. Deze artsen kunnen achteraf ook het resultaat van de test opvragen.Vanaf 3 november kunnen burgers zelf hun quarantaineattest ophalen via de portal mijngezondheid.be - met een code die ze van het afnamecentrum krijgen.De stad Antwerpen - in samenwerking met de huisartsenkringen, ZNA en een marketingbedrijf - opent een corona-infolijn waar de burgers van de stad terecht kunnen met vragen over de test, hoogrisicocontacten, de quarantaine/isolatie en covid in het algemeen. De bedoeling is dat de zwaar belaste huisartsen minder van dit soort telefoontjes zouden moeten afhandelen.