...

De jaarlijkse stijging van de totale en gemiddelde uitgaven is zowel op nationaal vlak als in de drie gewesten duidelijk. Waar de gemiddelde uitgave voor België in 2007 nog 1.786,75 euro bedroeg per rechthebbende, is dit bedrag in een periode van vijf jaar toegenomen tot een gemiddelde van 2.200,43 euro in 2011, wat een stijging is met 23,2%.Over de hele periode 2007-2011 heeft Wallonië de hoogste bruto totale uitgave per rechthebbende. In 2011 bedroeg de bruto gemiddelde uitgave 2.231,53 euro, wat 1,4% boven het nationale gemiddelde ligt. In Vlaanderen bedroeg ze 2.206,27 euro en in Brussel 2.063,23 euro."Het verschil tussen de bruto gemiddelde uitgave in Vlaanderen en Wallonië is zichtbaar verminderd over de beschouwde periode en dit ondanks de lichte toename van de afwijking van beide gewesten tegenover het nationaal gemiddelde in 2011", zo klinkt het bij het Riziv.Omnio-statuutDe stijging van de gemiddelde uitgaven in alledrie de gewesten tussen 2007 en 2011 zijn onder meer het gevolg van verscheidene maatregelen gedurende die periode, bijvoorbeeld het in werking treden van het omnio-statuut in april 2007 en de integratie van de kleine risico's in de verplichte ziekteverzekering voor alle zelfstandigen op 1 januari 2008.